Praktyki studenckie

Praktyki 2015 - podsumowanie

Sprawozdanie z przebiegu studenckich praktyk zawodowych na kierunku Turystyka i Rekreacja w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 praktykę zawodową na kierunku Turystyka i Rekreacja odbyło 91 osób. Ze względu na zatrudnienie w branży turystycznej lub wcześniejszą praktykę zagraniczną z obowiązku odbywania praktyk zwolnionych zostało 31 osób. Ponad połowa studentów zrealizowała praktyki w hotelach i innych obiektach noclegowych w Polsce i za granicą.

W biurach podróży praktykowało ok. 30% osób. Pozostali studenci odbywali praktyki w obiektach gastronomicznych, biurach PTTK, ośrodkach sportowych i wypoczynkowych a także innych przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z turystyką, rekreacją oraz obsługą klienta. Jeśli idzie o praktyki zawodowe zrealizowane w jednostkach Uczelni, to z takiej opcji skorzystały 3 osoby. Studenci ci odbywali praktykę w Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej.

Wśród krajowych zakładów pracy i instytucji, które przyjęły największą liczbę studentów wyróżnić można tradycyjnie hotel Blue Diamond w Trzebownisku (partner strategiczny kierunku TiR), Hilton Garden Inn w Rzeszowie, Centrum Międzynarodowych Przewozów Autokarowych WAGABUNDA, Biuro Turystyczne MĄDELTRANS oraz PTTK.

Podobnie jak w roku ubiegłym, wiele osób zdecydowało się na odbycie praktyk zawodowych za granicą. 11 studentów WSIiZ (w tym 7 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja) wzięło udział w programie „OLYMP” realizowanym przez firmę The Tree Travel, umożliwiającym odbycie praktyk studenckich w hotelach w Grecji. Z kolei dzięki współpracy z siecią hotelową H-TOP HOTELS & RESORTS GROUP 28 osób z WSIiZ wyjechało do Hiszpanii (w tym 25 studentów TiR).

Początkiem sierpnia 2015 r. przeprowadzono hospitację praktyk w hotelu sieci H-TOP Hotels – Molinos Park w Salou. Dzięki pobytowi w hotelu możliwe było zaobserwowanie i dokonanie oceny warunków, w jakich mieszkają i pracują studenci oraz tego, jak sobie radzą z codziennymi obowiązkami. Wizyta była też dobrą okazją do przeprowadzenia rozmów z samymi studentami oraz ich przełożonymi. Zarówno kierownictwo hotelu jak i studenci wyrazili swoje zadowolenie z przebiegu praktyk. Menedżer stwierdził, że studenci WSIiZ są jednymi z najlepszych, z jakimi się do tej pory spotkał, zarówno pod względem rzetelności wykonywanych obowiązków, jak i życzliwości i podejścia do klienta. Oprócz wspomnianej wizyty w hotelu Molinos Park praktyki zagraniczne były na bieżąco monitorowane i kontrolowane dzięki stałemu kontaktowi koordynatora praktyk z przedstawicielami firm H-TOP Hotels i The Tree Travel, jak również z samymi studentami.

mgr Łukasz Stokłosa
Katedra Turystyki i Rekreacji
Rzeszów, 22.10.2015 r.

Copyright © 2013 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Kierunek Turystyka i rekreacja | Logowanie

WSIiZ