Aktualności

EcoHotel - nowa gra decyzyjna

Za 680 000 zł Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przygotuje grę decyzyjną dla studentów kierunku Turystyka i rekreacja. Uczelnia wygrała konkurs „Rozwój Polskich Uczelni”, organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. WSIiZ jest jedyną uczelnią w województwie podkarpackim, która znalazła się w gronie laureatów konkursu.

- Gra kierownicza ECOHOTEL jest symulacją, której celem jest zapoznanie uczestników z metodami zarządzania obiektem turystycznym z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i dbania o zachowanie stanu środowiska naturalnego zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dla obszarów recepcji turystycznej – wyjaśnia dr Krzysztof Szpara, Prodziekan WSIiZ ds. kierunku Turystyka i rekreacja.

W grze uczestnicy, wcielający się w role managerów obiektów turystycznych, muszą brać pod uwagę szereg zależności nie tylko ekonomicznych, ale także prawnych czy związanych ze stanem środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu obiektu. - W grze szczególny nacisk położony zostanie na kształtowanie wśród graczy m.in. umiejętności analizy atrakcyjności turystycznej konkretnych miejsce w dłuższej perspektywie czasowej – dodaje Marek Gwóźdź, którzy współtworzył wniosek konkursowy.

- Aby móc zdecydować o dobrej lokalizacji inwestycji hotelarskiej należy zastanowić się nad doborem dogodnej destynacji. Ważnym argumentem w ocenie atrakcyjności jest monitoring stanu środowiska naturalnego, badanie wpływu inwestycji na zmiany w tymże środowisku – mówi Marek Gwóźdź.

Gracz będzie musiał zatem nauczyć się korzystać z dóbr oferowanych przez otoczenie przyrodnicze, mając jednocześnie świadomość możliwości degradacji przyrody poprzez jego działalność, co skutkować będzie zmniejszeniem liczby napływających turystów, a więc w konsekwencji zmniejszeniem obrotów przedsiębiorstwa.

- W grze promowane będą te przedsiębiorstwa turystyczne, których działalność będzie jak najmniej uciążliwa dla środowiska. W dłuższym horyzoncie czasowym gry hotele korzystające z czystych źródeł energii będą na uprzywilejowanej pozycji, pomimo pozornych oszczędności inwestycyjnych w pierwszym etapie rozgrywki – wyjaśnia Tomasz Pisarek, który pracował przy projekcie.

W symulatorze, oprócz mechanizmów rynkowych premiujących wybór lokalizacji o jak najlepszych warunkach przyrodniczych oraz zachowanie ich w jak najmniej zmienionym kształcie przewidziano szereg kar zarówno administracyjnych, jak i społecznych za degradację, lub próbę degradacji środowiska naturalnego przez graczy.

- Inną umiejętnością, którą ma kształtować nowa gra kierownicza, jest analiza i kształtowanie poziomu sprzedaży. Gracz będzie miał do dyspozycji szereg instrumentów zarówno cenowo-rabatowych, reklamowych, jak i jakościowych do kształtowania poziomu sprzedaży. Gracze będą się też uczyć analizowania przychodów i kosztów oraz analizowania konkurencji działającej na rynku – tłumaczy dr Szpara.

Gra będzie miała charakter konkurencyjny. Gracze będą zabiegali o ograniczoną liczbę klientów. Z drugiej strony gracze poprzez współprace miedzy sobą będą mieli możliwość zwiększania popytu globalnego choćby nawet poprzez tworzenie wspólnych kampanii promocyjnych dla danego regionu, czy podnoszenie atrakcyjności turystycznej danej destynacji np. poprzez prowadzenie działań proekologicznych.

To tylko niektóre walory gry. Projektem objęci zostaną studenci 5 semestru studiów I stopnia kierunku Turystyka i rekreacja na przedmiocie „Gry decyzyjne”. W projekcie weźmie udział kilka grup po kilkanaście osób każda, łącznie co najmniej 50 osób. Każda grupa podzielona będzie na kilka zespołów, którym przydzielone zostaną odpowiednie funkcje i zadania. Zajęcia odbywać się będą w laboratoriach komputerowych uczelni oraz komputerach osobistych studentów (poza uczelnią) przy wykorzystaniu przygotowanej aplikacji komputerowej (gry decyzyjnej) symulującej odpowiednie środowisko.
Realizacja projektu rozpocznie się 01 stycznia 2015 roku i potrwa do 31 maja 2016 roku.

Copyright © 2013 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Kierunek Turystyka i rekreacja | Logowanie

WSIiZ